© Mariannelundguide 2011 Gustav Adolf Von Siegroth - Mariannelunds grundläggare Militären Gustav Adolf Siegroth föddes i Västmanland 1725. Han gick i sin pappas militära fotspår som 19-åring och var senare i fransk tjänst. I 30-årsåldern blev han chef över Kalmar regemente och fick sin bostad tilldelad sig i Hässleby socken. Där köpte han upp gården Strömstorp och satte igång med storstilade planer att anlägga en herrgård. De blev trädgårdar, orangerier, flygelbyggnader och inte minst en vacker park i fransk stil. Själva herrgårdsbyggnaden blev dock inte av förrän von Siegroth fick uppdrag i andra delar av landet. Gården döpte von Siegroth om till Marianalund efter sin fru Mariana Makeleer. Han lät också anlägga några små industrier vid Brusaåns forsar. Platsen fick namnet Gustavsfors. von Siegroth skänkte också mark så att Kalmar regemente kunde ha sin mötesplats på Slätten i Marianalund. Gustav Adolf von Siegroth ansågs av sin samtid som en framstående militär. Han lät bland annat inrätta fältlasarett. Han var mycket förtjust i böcker och ritade stadsplanen för Malmköping som han hade tänkt skulle bli en stor handels- och hantverksstad. Gustav Adolf von Siegroth dog 1802 i Södermanland. Av Gustavsfors finns inget kvar men hans Herrgårdspark finns kvar och hans Marianalund blev senare namn åt ett växande samhälle. “Av Gustavsfors finns inget kvar”