© Mariannelundguide 2011 PELARNE - Astrid Lindgrens urhem I Pelarne mitt emellan Mariannelund och Vimmerby föddes Astrid Lindgrens mor och far. Här gifte de sig i Sveriges äldsta träkyrka. I Pelarne utspelar sig flera av Astrid Lindgrens mest populära sagor som Emil i Lönneberga och Barna i Bullerbyn. Pelarne är också känt för sina körsbärsträd. Ett besök i maj när träden blommar är bedårande. I Pelarne arbetade Albert Engström som privatlärare och här träffade han sin blivande fru för första gången. Pelarnebygden ligger på en platå över 100 meter högre än intillliggande Mariannelund och Vimmerby. I Pelarne finns bussförbindelser med Mariannelund och Vimmerby och en förskola. Se och göra i Pelarne Bullerbyn Byn Sevedstorp är sagans Bullerbyn. Här finns en souvenirshop och ett café. För guidade turer till Katthult och Bullerbyn, kontakta Mariannelundguide: 070 31 39 132 mariannelundguide@gmail.com Pelarne kyrka Kyrkan är troligtvis Sveriges äldsta träkyrka. Den byggdes i början av 1200-tlaet ohc fortfarande kvar medeltida väggmålningar. Här gifte sig Astrid Lindgrens föräldrar. Klockesten och fornborgen Det här jättestenblocket längs gamla vägen mot Vimmerby är ett skyddat naturminne. Sägnen säger att stenen vänder sig ett kvarts varv när den hör Pelarne kyrkklockor (men eftersom den är en sten så hör den aldrig klockorna, brukar nutida Pelarnebo lägga till). På en bergshöjd mittemot Klockesten ligger en gammal fornborg. Området kan ha varit tillhöll för rövare i gamla tider eftersom riksvägen här gick genom en smal passage. Kanske bodde där en gång en flicka som hette Ronja. Tobo golfbana och Fredensborgs herrgård I sydöstligaste utkanten av Pelarne på väg mot Storebro ligger Tobo golfbana. Intill golfbanan ligger den ståtliga Fredensborgs herrgård med boende och restaurang.   Pelarneplatån Från Silveråns dalgång strax  öster om Mariannelund upp till  Pelarne är nivåskillnaden 150  meter. Från byn Norrlida breder en  sanslös utsikt ut sig över  Mariannelund och Brusa- och  Silverdalarna.  Många besökare liknar utsikten  vid Schweiz.  Höjdskillnaden gör att  Pelarneklimatet är annorlunda  jämfört med i Mariannelund och  Vimmerby. Det kan regna i Mariannelund  men vara snöoväder i Pelarne.  När det är 15 grader kallt i  Mariannelund kan det vara tio  grader varmare i Pelarne.