© Mariannelundguide 2011 Mariannelunds Köping - stationssamhället som nästan blev stad Vid slutet av 1920-talet hade Mariannelund växt så pass mycket att orten blev utsedd till köping, steget under stad. Övergången till köping skedde på nyårsnatten 1927/1928. Då lyste 100 marschaller upp kring Torget och längs Östra Storgatan. Vid infartsvägarna till Torget stod triumfbågar och tre upplysta granar. I Mariannelundsskolans hörsal serverades kaffe till medborgarna Tio i tolv på nyårsafton gick ett fackeltåg med musik in på Torget. I fem minuter ringde klockorna och på tolvslaget gavs salut med fyra skott. Sedan blev det tal, fanfarer och en bön. Köpingen utvecklades vidare och expanderade under de kommande årtiondena. 1939 fick Mariannelund nattbelysning. 1952 fogades Hässleby och Kråkshults socknar till köpingen och Mariannelund upplevde en första storhetstid. Samtidigt fick dock orten mer och mer karaktär av en bruksort i samband med att skolan och sanatoriet fick mindre betydelse. I samband med de påtvingade kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet blev Mariannelunds Köping en av delarna i Eksjö kommun. “Vårt egenstyre tillhör en avslutad epok”, sa köpingfullmäktiges ordförande Paul Otterhem vid Mariannelunds sista fullmäktigemöte i december 1970. Vid den tiden hade Mariannelund på egen hand utvecklats till en centralort för omgivande landsbygd. Till Mariannelund var på ett eller annat sätt knutna: Ingatorp, Lönneberga, Silverdalen, Karlstorp, Pauliström, Pelarne, Rumskulla, Svinhult, Hjältevad, Bruzaholm, Kråkshult, Bellö, Edshult och Hult. Men Mariannelunds “storhetstid” kom att fortsätta efter en stagnationsperiod. Under första hälften av 1970-talet spelades filmerna om Emil i Lönneberga in i Mariannelund och på 1980-talet filmen om Barnen i Bullerbyn. Under de senaste 15 åren har Mariannelund alltmer återgått till sitt ursprung: sjukvård, skola, skogsindustri och mötesplats för kulturer. Satsningen på turismen de senaste åren har givit Mariannelund ytterligare en blomstringstid. “Nyårsafton 1927. På Torget stod triumfbågar och upplysta granar. Mariannelund blev köping.”