© Mariannelundguide 2011 Herrgårdsparken, Tempelbron och Åpromenaden Herrgårdsparken Herrgårdsparken vid en uppdämning av Bruzaån i norra delen av Mariannelund är ortens oas. Parken är en av Smålands finaste med grässlänter, höga furor, vatten och många små öar med broar emellan. Parken anlades redan på 1750-talet efter franskt mönster invid Mariannelunds herrgård. I Herrgårdsparken finns en friluftsscen där det spelas teater och ges konserter och utomhusbio om somrarna. Tempelbron Mitt i Herrgårdsparken står Mariannelunds symbol, den imponerande Tempelbron. Du finner Tempelbron avbildad på Mariannelunds flagga. Den ursprungliga bron uppfördes i början på 1800-talet men den nuvarande är en kopia från början av 1980-talet. Mariannelundsk tradition bjuder att nygifta par låter sig fotograferas på Tempelbron.  Åpromenaden Vägen till Herrgårdsparken går längs med Bruzaån. Promenaden är några hundra meter lång och leder förbi ett par fall och en damm i harmonisk miljö. Här finns minnen från Mariannelunds tidiga industriella historia. Åpromenaden följer Esmarchsgatan och Mariannegatan. Mariannelunds torg - vackrast i Sverige Torget är Mariannelunds kärnpunkt och  anses som ett av Sveriges vackraste med fontän, grönska och en friluftsscen. Torgkvällarna på somrarna är en given succé med tusentals besökare. Göra annars Mariannelundarna sällskap med en glass i solskenet. Kring Torget finns butiker, matställen och parkeringsplatser. Torget har genomgått stora förändringar under dess drygt 100- åriga historia. Från öppen grusplan avsedd för marknader över cementdominerat 1960-talstorg till dagens gröna oas. Vallnäsa ringröse - tätnad mystik i sten I ukanten av samhället Vallnäs en halv mil väster om Mariannelund ligger ett enastående uråldrigt byggnadsverk. Ett enormt stenröse som döljs av tätnande skog. Röset är unikt i sitt slag och är troligtvis en gammal gravsättning. Vallnäs är annars känt för det anrika sågverket Wallnäs. Byggnadsmiljön kring dagens sågverk vittnar om äldre tiders samhälle. Under andra världskriget var Vallnäs flyktingförläggning för norska flyktingar. Söder om Vallnäs breder stora mossmarker ut sig, väl värda ett besök för den natur- och bärintresserade. På mossarna bröts torv ända in på 1960-talet.