© Mariannelundguide 2011 Hembygdsgården - en av Smålands mest omfattande Hembygdsgården I hembygdsparken i västligaste delen av Mariannelund står många intressanta byggnader. Själva hembygdsgården är en mycket rogivande men samtidigt lärorik miljö. Hembygdsgården innehåller bland annat museum och fotoutställningar över Mariannelunds historia. Hembygdsföreningen grundades 1928 och idag är omkring 20 procent av Mariannelundarna medlemmar i föreningen. Bland annat nationaldag och midsommar firas i hembygdsparken. Raggmunksgillet i oktober är en stor begivenhet. Funghultsboden En av de märkligare husen i hembygdsparken. Byggnaden räknas som en klenod och är unik i sitt slag i norra Småland. Boden är hämtad från byn Funghult i södra Hässleby socken och kan ha tjänstgjort som likbod under Digerdöden på 1200-talet. Mariannelunds och Hässleby Hembygdsförening Julles Mekaniska Verkstad - ett unikt industrimuseum “Julles” invid Bruzaån är ett unikt  industrimuseum. Företaget  grundades 1880 och drevs under  många år av Julius “Julle” Nilsson.  Julles barnbarn avslutade  verksamheten och sålde  verkstaden till hembygdsföreningen  2002.  Företaget var länge både gjuteri,  smedja och verkstad. När sista  arbetsdagen var slut lämnades  verkstaden som den var och ger  därför ett unik inblick i ett  århundrade av svensk småindustris  utveckling. Hembygdsföreningen  gjorde om lokalerna till ett museum  som invigdes av kungen 2003.  Hembygdsföreningens Jullessida. Ölvedals kvarn - unik välvårdad historia Ölvedal (med äldre stavning Ulfedal) betyder varghonans dal och det är inte svårt att föreställa sig vargarna yla i skogarna kring den gamla bykvarnen. Ölvedals kvarn har under åren varsamt restaurerats och är idag ett ypperligt exempel på gamla tiders lantbrukskultur. Från Mariannelunds centrum kör ett par kilometer mot Lönneberga sedan sväng av till höger in på skyltad skogsväg omkring en kilometer. Parkering finns ovan kvarnen. Emilleden passerar förbi Ölvedals kvarn. Kvarnen ägs och drivs av hembygdsföreningen. Sveriges äldsta biograf - nu digitaliserad Riktigt när allt började är inte klart. Klart däremot är att Mariannelunds biograf är åtminstone Sveriges näst äldsta biograf som ännu är i bruk i originalskick. Filmer visas regelbundet på söndagar och bion är digitaliserad. Längst fram i biosalongen står “antika” projektorer. Den främre delen av biosalongen har fortfarande kvar originalsätena. På Mariannelunds biograf visas också filmer i samband med Mariannelunds barnfilmfestival i oktober. Om du har tur får du också kanske se den legendariska Mariannelundsfilmen från 1955. Aktuellt filmprogram.