© Mariannelundguide 2011 HJÄLTEVAD - villornas födelseort Hjältevad är den stora industriorten i Ingatorpsbygden. Många svenskar har flyttat in i hus som lämnat Hjältevadshus fabrik i Hjältevad. I Hjältevad finns också ett stort sågverk. Totalt sett finns fler arbetsplatser än invånare. Men Hjältevad är inte bara industri. Läget vid sjön Hjälten är underbart och många Hjältevadare bor med egen badstrand. Strax söder om Hjältevad ligger den unikt bevarade byn Börsebo på vars tidigare ägor Hjältevad en gång byggdes och växte fram invid järnvägen. Lundbergs livs är en populär och välsorterad lanthandel mitt i Hjältevad. Hjältevad har bussförbindelser med Eksjö, Nässjö, Jönköping, Göteborg, Västervik, Vimmerby och Mariannelund liksom tågförbindelse med Nässjö, Mariannelund och Oskarshamn. Se och göra i Hjältevad De unika Smålandsbyarna Hjältevad lämpar sig ypperligt för att utforska flera av de unikt välbevarade byarna som finns i Mariannelundsbygden. Pukulla by (en halvmil nordväst om Hjältevad) består av fyra gårdar. Husen i denna ålderdomliga by står place-rade på exakt samma ställe som på en skifteskarta från 1807. Byggnaderna ligger på en år 1793 reglerad tomt i tät radbystruktur. Flera av byggnaderna är från 1700-talet. Höglandsleden går förbi Pukulla. Näs by  (en halvmil nordöst om Hjältevad) är en av bygdens vackrast belägna ovan Nässjasjön. Näs finns dokumenterad på 1100-talet och är ett exempel på koloniseringen av södra Sveriges skogsbygder. Byn har inte förändrats sedan slutet av 1700-talet mer än att en byggnad monterats ner och hamnat på Skansen i Stockholm. Medan nya hus tillverkas nere i Hjältevad bevaras det gamla bondesveriges byggnader i backarna söder om Hjältevad i byn Börsebo. Den tidigare ägaren, den legendariske husfabrikören Curt Wrigfors, fick Eksjö kommuns byggnadsvårdspris för sitt arbete med att bevara Börsebo. Idekulla (några kilometer sydöst om Hjältevad) är också ett bra exempel på den gamla välbevarade småländska radbyn. Kontakta Mariannelundguide (mariannelundguide@gmail.com, 070 - 31 39 132) för guidade turer till Hjältevad och Smålandsbyarna   En egen travbana Hjältevad är inte stort men kan  ståta med en egen travbana,  Nyvalla, strax öster om  Hjältevads centrum. På Nyvalla tränar lokala  hästägare sina hästar och  emellanåt arrangeras tävlingar.