© Mariannelundguide 2011 Hässleby sanatorium - räddade livet på många Några hundra meter ovanför Herrgårdsparken (nås genom övergång över järnvägen och sedan en större stig) ligger det pampiga Hässleby sanatorium (uppfört 1901), ursprung- ligen ett sjukhus för lungtuberkulossjuka från hela Sverige. Idag är Hässleby ett behandlingshem i statlig regi för alkohol- och narkotikamissbrukare. Området är idag avstängt för allmänheten men de k-märkta byggnaderna går att betrakta på avstånd. Hässleby går också att nå med bil via en asfaltsväg från Östra Storgatan. Hässleby sanatorium är det bäst bevarade av tre så kallade Jubileumssanatorierna som uppfördes i Sverige med medel ur Oskar den II:s jubileumsfond från 1897. De andra två sanatorierna låg utanför Örebro och utanför Sollefteå. Arkitekt bakom dess storslagna byggnader var Axel Kumlien. Anläggningen var färdig 1901 och hade då kostat 670 000 kronor (motsvarande över 50 miljoner kronor idagens penningvärde). Vård för de fattiga Sjukvården var speciellt inriktad mot vård för de mindre bemedlade i samhället. Platsens höga höjd med en god luftkvalitet ansågs ge goda förutsättningar att bota lungsotspatienter.    Sanatoriet har monumental karaktär, huvudbyggnaden och de två flyglarna är byggda i sten. En stor del av den ursprungliga anläggningen finns kvar. Till anläggningen hör även terapiverkstäder, sommarpaviljonger och personalbostäder, parker och promenadvägar. Än idag visar mätningar att luften kring sanatoriet är bland de bästa i norra Småland. Centralvärme och järnväg Med sanatoriet tog Mariannelund ett skritt in i det moderna. Sanatoriet kan jämföras med ett modernt sjukhus och dit kunde Mariannelundarna gå när de var sjuka. Sanatoriet hade centralvärme. Kol forslades på en hästdriven järnväg från en egen station vid Herrgårdsparken. TBCn upphörde att vara folksjukdom på 1930-talet men fortfarnade drabbades många. Under andra världskriget vårdades tuberkulossjuka barn från Finland på Hässleby sanatorium. Efter revolutionen i Ungern 1956 blev sanatoriet flyktingförläggning för TBC-sjuka ungrare. “Med sanatoriet tog Mariannelund ett skritt in i det moderna”  Varje år vårdades hundratals patienter på Hässleby och skickade vykort och skrev brev hem. Därmed blev Mariannelund känt över hela Sverige.