© Mariannelundguide 2011 EDSHULT- Landet kring de stora sjöarna Edshult 2,5 mil sydväst om Mariannelund räknas sedan gammalt som en av södra Sveriges vackraste bygder. Edshults yta består till en tredjedel av vatten, främst de stora sjöarna Mycklaflon, Bellen, Solgen och Skedesjön. Runt dessa sjöar breder ett böljande skogs- och åkerlandskap ut sig. Edshults betydelse för den svenska historien är oskattbart. Genom Edshult färdades en gång Gustav Vasa på flykt och i Edshult föddes Heliga Birgittas mor. I Edshult bodde en gång också Pelle Svanslös skapare, Gösta Knutsson. I Edshult finns en camping med matservering sommartid. Se och göra i Edshult Mycklaflon En av södra Sveriges klaraste och renaste sjöar. Mycklaflon är klassat som riksintrese på grund av sitt vatten och den unika rödingen som bara finns här och i Vättern. Mycklalfon är stor och rund och saknar övärld. Därför blåser sjön lätt upp och är ökänd för sitt humör. Vid Mycklaflons norra strand ligger Mycklaflons camping mycket naturskönt. Här finns också Marinnelundsbygdens finaste sandstrand som lockar hundratals badgäster på fina sommardagar. För guidade båtturer Mycklaflon, kontakta Mariannelundguide: 070 31 39 132 mariannelundguide@gmail.com Norrsånna naturreservat Denna vackra ekhage (med betande får) ligger i en brant sluttning ovanför Mycklaflon och Mycklaflons camping. Genom Norrsånna går et kort vandringsled. Solgen Edshults andra stora sjö har en rik övärld som till största delen är naturreservat. I södra änden av Solgen ligger en fin badplats med sandstrand. Edshults säteri En gång i tiden stod Solgens vatten några meter högre. Då låg också Edshults säteri vid Solgens strand och var en viktig knutpunkt. Ruinerna efter det ursprungliga slottsliknande säteriet finns fortfarande kvar. Utförliga informationstavlor berätar historien. Här föddes på 1200-talet den heliga Birgittas mor. Idag ägs säteriet av den religiösa sammanslutningen Rosenkorsarna. Intill säteriet stod en gång Edshults medletida kyrka som revs på 1830-talet (se ruttext). Gasteken Mitt emellan Edshults säteri och Edshults kyrka växer Gasteken, en minst femhundra år gammal ek. Det sägs att Gustav Vasa ska ha rastat sin häst vid Gasteken när han en gång var på flykt. Edshult gamla kyrka  Var en fin och märklig medeltida  träkyrka. Kyrkan revs 1838  samtidigt som nya kyrkan blev  färdig. Kyrkan var en unik treskeppig  träkyrka som antagligen  ursprungligen var en gårdskyrka  till Edshults säteri. Det mesta av inventarierna  slängdes, förstördes eller  såldes på auktion vid  kyrkorivningen.   Altarringen blev till exempel  stängsel kring en svinstia.   En skulptur, den så kallade  Edshultsmadonnan, från 1300-  talet finns idag på Statens  Historiska museum i Stockholm  och är ett av museets  förnämsta föremål. Madonnan  kommer från norra Frankrike.  Altatskåpet från 1500-talet finns  i nya kyrkan.  För guidad tur till Edshult  kontakta Mariannelundguide: 070 - 31 39 132 mariannelundguide@gmail.com