© Mariannelundguide 2011 Mariannelund centrum för industri, kultur och landsbygdsutveckling Dagens Mariannelund är ett långsträckt samhälle till största del längs riksväg 40. Bebyggelsen består till största del av villor från första hälften av 1900-talet. Mariannelund är ett välmående samhälle med stor inpendling till industrier (främst inom trävaru- och skogsförädlingsbranschen), sjukvård (Hessleby behandlingshem och distrikstläkarmottagning) och skola (Mariannelunds Folkhögskola). Faktum är att det finns många fler arbetstillfällen än hushåll i Mariannelund. Turismen och kulturen spelar en allt större roll i Mariannelund. Varje år kommer hundratusentals turister till Mariannelund för att njuta av det vackra småländska landskapet och uppleva  Astrid Lindgrens hembygd och hennes sagors ursprung. Varje år arrangeras flera större kulturhändelser, ofta med internationell prägel i Mariannelund. I takt med att staten monterat ner service på landsbygden och städer gynnats på bekostnade av landsbygd och mindre orter har Mariannelund utvecklats till ett centrum för landsbygdsutveckling i Norra Småland. Det förenings- och kommunägda Emilkraften driver flera utvecklingsprojekt och ger råd. Den Mariannelundska mentaliteten präglas av läget invid läns- och komungränser och närheten till tre kommuners centralorter. Gränsläget har ofta haft en negativ påverkan när det gäller bland annat kollektivtrafik och lokala och regionala satsningar. På senare år har Mariannelund fått en allt starkare internationell prägel, främst tack vare tyska, danska och holländska invandrare. Omkring 7000 personer bor i Mariannelundsbygden. Sommartid ökar folkmängden till omkring det dubbla. “Varje år kommer hundratusentals turister till Mariannelund.”  Service i Mariannelund I Mariannelund finns turistbyrå, bibliotek, två livsmedelsaffärer och ett antal andra butiker, bensinmack med bilverkstad, konditori med eget bageri och en rad andra service inträttningar. Tåg går mot Nässjö och Oskarshmn. Bussförbindelser finns med Eksjö, Vetlanda, Vimmerby, Västervik och Jönköping. Expressbuss går till Göteborg. Geografi De flesta svenska orter har vuxit fram kring antingen ett vattendrag, en kyrka, ett vägskäl eller en järnvägsstaion. I Mariannelund gäller alla fyra dessa fall: Kyrkbyn: I västligaste Mariannelund ligger Hässleby kyrka. Ett tidigt centrum för kristendom i ett måhända hedniskt Småland. Länge stod gamla kyrkstallar kvar invid kyrkan men idag finns inte mycket av den ursprungliga bebyggelsen kvar. Nära kyrkan ligger hembygdsparken. Centrum: Här möts vägarna mot Vimerby, Eksjö och Hultsfred. Här  började också Mariannelund växa fram på allvar i början av 1900-talet. Strax norr om centrum rinner Brusaån och där anlades de första industrierna som blev själva utgångspunkten för samhället Mariannelund. Stationen: Järnvägen blev färdig 1874 och då kom Mariannelunds tillväxt verkligen igång. I östligaste Mariannelund växte en bebyggelse fram nära den gamla regementmötesplatsen Slätten. I tillägg uppstod ett mindre samhälle kring Hässleby sanatorium och kring järnvägen i Vallnäs, en halvmil väster om Mariannelund. Dagens Mariannelund har spridit sig österut över gränsen till Kalmar län. Där ligger Mariannelunds vattentäkt, många fritidshus och Spilhammarsbaden. “Mariannelund har spridit sig över gränsen”  Var ligger Mariannelund? I norra Småland. 30 mil från Stockholm. 30 mil från Malmö. 25 mil från Göteborg. Tio mil från Jönköping. Två mil från Vimmerby. Mariannelund nås med tåg från Stockholm, Malmö och Göteborg via Nässjö. Med bil från Göteborg direkt längs väg 40. Från Malmö vid E4an och sedan över Värnamo, Vrigstad, Sävsjö och Eksjö. Från Stockholm över Linköping och Vimmerby.